ÖNKORMÁNYZATOK FIGYELEM – MEGJELENT AZ „ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK” PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÖNKORMÁNYZATOK FIGYELEM – MEGJELENT AZ „ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK” PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kik igényelhetik a támogatást?

 • Helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)
 • Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság lehet.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:

 • vízügyi igazgatási szerv (GFO 31)
 • közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaság (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (GFO 11, 57)
 • jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtető (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt); (GFO 11, 57)
 • központi költségvetési szerv és intézményei (GFO 38)
 • térségi fejlesztési tanács (GFO 362)
 • helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 521, 529, 563, 565, 568, 569)
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)
 • Megyei önkormányzat (GFO 321)
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • egyházi jogi személy (GFO 55)

Támogatható tevékenységek

Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

  • Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
  • Belterület klimatikus és fizikai védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízvisszatartási és vízkár-elhárítási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója
  • Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával
  • Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója

Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

  • Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése

Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

  • Gazdaságélénkítő tevékenységek
  • Közösségi célú tevékenységek
  • IKT és okos település fejlesztések

Fenntartható közlekedésfejlesztés

  • Kerékpárosbarát fejlesztések
  • Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
  • Közúti közösségi közlekedés fejlesztése

Hulladékkezelés, kármentesítés

  • 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése
  • Illegális hulladéklerakók felszámolása
  • 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek hasznosítása, kármentesítése

Küldje tovább!